Informacje o badaniu

Jesteś tutaj: Informacje

Badania neurofizjologczne

Prowadzona przez nas pracownia EMG w Gdyni posiada nowoczesny sprzęt i specjalistów wykwalifikowanych do wykonywania różnego rodzaju badań neurofizjologicznych. Do nich zalicza się:

 • neurografię (MRN) – PRZEWODNICTWO NERWOWE,
 • próbę tężyczkową,
 • próby miasteniczne.

Elektromiografia (EMG) służy diagnozowaniu chorób obwodowego układu nerwowego i mięśniowego. W tym celu wykonuje się:

 • badania czynności bioelektrycznej mięśni (EMG),
 • ocenę transmisji nerwowo – mięśniowej (próby miasteniczne),
 • badania odpowiedzi odruchowych oraz funkcji układu autonomicznego.

W EMG wykorzystuje się elektrody igłowe. To badanie czynności elektrycznej mięśni w spoczynku i podczas skurczu mięśnia. Z kolei neurografia ENG służy do badań przewodnictwa nerwowego czuciowego i ruchowego. W tym przypadku zastosowanie mają elektrody powierzchniowe. Stymulacja ma niskie natężenie.

Najczęstsze wskazania do badań ENG / EMG

Do najczęściej zaliczanych wskazań do badań EMG należą:

  • polineuropatia – diagnostyka i określania jej postaci (aksonalnej, demielinizacyjnej),
  • uszkodzenia pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zespół cieśni kanału nadgarstka,
  • uszkodzenia nerwu twarzowego i trójdzielnego,
  • uszkodzenia korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych splotów nerwowych,
  • choroby neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich, korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych,
  • uszkodzenia splotu barkowego,
  • miopatia wrodzona i nabyta (zapalna), miotonia – diagnostyka,
  • zaburzenia przewodnictwa nerwowo–mięśniowego w zespołach miastenicznych – ich ocena.

Badanie ENG/EMG