Densytometria

Jesteś tutaj: Dobra Diagnostyka / Densytometria

Wykonujemy badania densytometryczne z użyciem nowoczesnej aparatury diagnostycznej w naszych gabinetach w Gdańsku i Gdyni. Proponujemy Państwu kompleksowe badanie gęstości kości, badanie osteoporozy z możliwością wykonania pełnej analizy składu masy ciała, w tym także procentowego udziału tkanki tłuszczowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, jednocześnie zachęcając do skorzystania z możliwości wykonania diagnostyki – przeprowadzamy badania na NFZ oraz prywatnie, bez skierowania od specjalisty. Wykonujemy szereg różnorodnych badań, w tym badania EEG, EMG czy laseroterapię.

Densytometria Warszawa, Gdańsk, Gdynia

 Badanie gęstości kości nazywane densytometrią (DXA lub DEXA) jest używane do oceny gęstości mineralnej kości i diagnozowania osteoporozy. Wskazania do przeprowadzenia badania gęstości kości obejmują:

 1. Kobiety po menopauzie: Kobiety po menopauzie są bardziej podatne na utratę masy kostnej ze względu na spadek poziomu estrogenów. Badanie gęstości kości po menopauzie może pomóc w identyfikacji osteoporozy lub ocenie ryzyka złamań.

 2. Mężczyźni i kobiety w starszym wieku: Starsi mężczyźni i kobiety są również narażeni na utratę masy kostnej związanej z wiekiem. Densytometria może pomóc w identyfikacji osteoporozy i ocenie ryzyka złamań kości u osób starszych.

 3. Osoby z czynnikami ryzyka osteoporozy: Osoby z czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, niski poziom aktywności fizycznej, niedobór witaminy D, niedobór wapnia, stosowanie niektórych leków (np. kortykosteroidów) lub historia złamań kości, mogą być kandydatami do badania gęstości kości.

 4. Osoby z przewlekłymi chorobami: Przewlekłe choroby, takie jak choroba trzewna, niewydolność nerek, cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów i choroby tarczycy, mogą wpływać na gęstość mineralną kości. Densytometria może pomóc w monitorowaniu wpływu tych chorób na kości i w ocenie ryzyka złamań.

 5. Osoby z historią złamań: Osoby, które miały złamania kości bez wyraźnej przyczyny lub które miały złamania związane z niewielkim urazem, mogą być kandydatami do badania gęstości kości. Badanie może pomóc w identyfikacji osteoporozy jako przyczyny tych złamań.

Warto zaznaczyć, że wskazania do badania gęstości kości mogą się różnić w zależności od wytycznych i praktyki medycznej w danym regionie. Dlatego zawsze najlepiej skonsultować się z lekarzem w celu oceny indywidualnego ryzyka i zaleceń dotyczących densytometrii.

Badanie gęstości kości, znane również jako densytometria (DXA lub DEXA), jest powszechnie stosowanym testem diagnostycznym do oceny gęstości mineralnej kości. Pozwala ono na wykrywanie osteoporozy, stanu, w którym kości stają się osłabione i bardziej podatne na złamania. Oto ogólny opis procedury badania gęstości kości:

 1. Przygotowanie: Przed przystąpieniem do badania, pacjent powinien poinformować personel medyczny o ewentualnych czynnikach wpływających na wyniki, takich jak obecność metalowych implantów lub przyjmowanie suplementów wapnia. Pacjent powinien również ubrać się w luźne i wygodne ubranie, pozbawione metalowych elementów.

 2. Wykonanie badania: Badanie gęstości kości jest zwykle przeprowadzane w specjalistycznym laboratorium, a pacjent jest kierowany do pomieszczenia wyposażonego w urządzenie densytometryczne. Podczas procedury pacjent leży na stole, a część ciała, na której zostanie przeprowadzone badanie, jest eksponowana.

 3. Skanowanie metodą DXA: Najczęściej stosowaną metodą do badania gęstości kości jest podwójna absorpcjometria rentgenowska (DXA). Urządzenie DXA skanuje ciało pacjenta za pomocą dwóch niskoenergetycznych promieni rentgenowskich, które przechodzą przez kości. Promienie te są następnie mierzone przez detektor, który ocenia ilość promieniowania pochłoniętego przez kości. Na podstawie tych pomiarów komputer oblicza gęstość mineralną kości.

 4. Zdjęcia i wyniki: Wyniki badania gęstości kości są zazwyczaj podawane w postaci t-score i z-score. T-score porównuje gęstość kości pacjenta do średniej gęstości kości u zdrowych młodych osób tej samej płci. Z-score porównuje gęstość kości pacjenta do oczekiwanej dla osób o podobnym wieku i płci. Wyniki są przedstawiane w formie graficznej oraz jako liczbowe wskaźniki, które można porównać z normami dla danej grupy wiekowej i płciowej.

Badanie gęstości kości jest bezpieczne i nieinwazyjne, a sama procedura trwa zwykle krótko - od kilku do kilkunastu minut. Wyniki densytometrii mogą dostarczyć informacji o gęstości kości i pomóc w identyfikacji ryzyka złamań oraz w monitorowaniu skuteczności terapii w przypadku osteoporozy. Ważne jest, aby omówić wyniki badania z lekarzem, który będzie w stanie ocenić ich interpretację i zaproponować odpowiednie działania w zależności

Badanie gęstości kości Warszawa, Gdańsk, Gdynia

Przeprowadzane w naszych gabinetach badanie gęstości kości (densytometria) to rodzaj badania RTG, którego podstawowym celem jest ocena mineralnej gęstości kości. Badanie densytometryczne zalicza się do podstawowych czynności badawczych w diagnozowaniu osteoporozy oraz innych chorób układu kostno-stawowego, pozwala również ocenić skuteczność dotychczasowego leczenia tej choroby. Zaletą badania gęstości kości jest jego całkowicie nieinwazyjny charakter – dzięki emisji niewielkiej wiązki promieniowania przez aparat rentgenowski, badanie jest praktycznie nieodczuwalne dla pacjenta, trwa zaledwie kilka minut i można wykonywać je na różnych obszarach ciała (kręgosłup, kości udowe i piszczelowe, stawy, kości przedramienia, barki oraz inne elementy układu kostno-stawowego). Co istotne, densytometria nie wymaga specjalistycznych przygotowań i można ją wykonywać niezależnie od wieku pacjenta.

Podsumowując, najważniejsze korzyści z badania densytometrycznego to m.in.:

 • możliwość diagnozowania osteoporozy przed złamaniem kości,
 • ocena trafności i skuteczności dotychczasowego leczenia,
 • duża precyzja i nieinwazyjny charakter badania kości,
 • precyzyjne szacowanie ryzyka złamań bioder, kręgosłupa lub innych elementów układu kostno-stawowego.

STRATOS - wysokiej jakości densytometr

Badanie osteoporozy Gdynia Densytometria Gdynia

W naszym ośrodku w Gdyni wykonujemy badanie gęstości kości za pomocą specjalistycznego dentysometru klinicznego STRATOS DXA. Urządzenie, obok precyzyjnej diagnostyki osteoporozy i dokładnego badania gęstości kości, umożliwia kompleksowe badanie składu ciała, wraz z jego zaawansowaną analizą oraz procentowym określeniem udziału tkanki tłuszczowej w strukturze masy ciała.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej technologii Digital Fast Beam®, STRATOS umożliwia wykonywanie badania kości w bardzo wysokiej rozdzielczości, co znacząco wpływa na precyzję i trafność diagnostyki. Jednocześnie, urządzenie wykorzystujące technologię modelu densytometrycznego 3D, pozwala na wykonywanie zaawansowanej analizy składu masy ciała, pozwalającej określać nie tylko gęstość i masę kości, ale również procentową zawartość tkanki tłuszczowej, mięśni czy płynów w organizmie pacjenta.

Wykonywane w naszych gabinetach w Gdańsku i Gdyni badania gęstości kości charakteryzują się:

 • bardzo wysoką precyzją pomiaru i niezawodnością w diagnozowaniu osteoporozy,
 • emisją niskiej dawki promieniowania, nieodczuwalnej dla pacjenta,
 • bogatą gamą zastosowań dla leczenia ortopedycznego, pediatrii, medycyny sportowej,
 • komfortowym i całkowicie nieinwazyjnym charakterem,
 • zaawansowanymi możliwościami diagnostycznymi wraz z możliwością wykonania kompleksowej analizy składu masy ciała, z procentowym pomiarem ilości tkanki tłuszczowej.

Badanie gęstości kości Gdynia

Densytometria całego kośćca i badanie składu ciała (Total Body):

W badaniu Total Body ocenie poddana zostaje masa tkanki kostnej całego szkieletu poprzez wyznaczenie gęstości w g/cm2. Następnie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, densytometr porównuje wynik do wartości szczytowych dla danej płci lub kontrolnej grupy rówieśniczej. Możliwa jest również ocena mineralizacji tkanki kostnej w poszczególnych segmentach szkieletu.

Podczas badania densytometrycznego całego kośćca analizie poddany zostaje także skład ciała z wyznaczeniem masy tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej oraz jej procentowego udziału względem masy ciała, a także rozkładu percentylowego względem populacji referencyjnej.

Wskazania do wykonania badania Total Body:

 • profilaktycznie przy ocenie ogólnego stanu zdrowia;
 • osoby będące na diecie odchudzającej;
 • pacjenci z zaburzeniami wchłaniania;
 • w stanach nieprawidłowego odżywienia (otyłość, wyniszczenie, głodzenie);
 • w niektórych zaburzeniach hormonalnych przy towarzyszących zmianach w zakresie zawartości tkanki tłuszczowej;
 • sportowcy w celu kontroli składu ciała (przyrost tkanki mięśniowej, ubytek tkanki tłuszczowej);
 • wszyscy dbający o dobrą kondycję fizyczną w celu sprawdzenia składu ciała (przyrost tkanki mięśniowej, ubytek tkanki tłuszczowej).

Densytometria Gdańsk

Zapraszamy Państwa na badanie gęstości kości wykonywane w naszej placówce znajdującej się w Gdańsku Aleja Grunwaldzka 303 E. Densytometria w Gdańsku wykonywane jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.

Densytometria Gdynia

Zapraszamy Państwa na badanie densytometryczne wykonywane w naszej placówce znajdującej się w Gdyni przy ulicy Armii krajowej 44. Densytometria w Gdyni wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.

Densytometria Warszawa

Już niedługo zapraszamy do nowo otwartego gabinetu w Warszawie. Więcej informacji wkrótce.

Badanie składu ciałaDensytometria - wynik badania

Zabieg fali uderzeniowej Gdynia

Zapraszamy na zabieg densytometrii do gabinetu w Gdyni mieszczącego się „SPLS” ŚRÓDMIEŚCIE ul. Armii Krajowej 44 81-366 Gdynia. Na zabieg densytometrii w Gdyni prosimy rejestrować się telefonicznie w godzinach 8-20.

Zabieg fali uderzeniowej Gdańsk

Zapraszamy na zabieg densytometrii do gabinetu w Gdańsku mieszczącego się w Dobrej Diagnostyce, Aleja Grunwaldzka 303 E 80-314 Gdańsk, gabinet nr 1. Zabieg densytometrii w Gdańsku realizujemy po wcześniejszej realizacji telefonicznej. Rejestracja odbywa się telefonicznie w godzinach 8-20.

Dobra Diagnostyka

Gdynia ul. Armii Krajowej 44

2 piętro, gab. Nr 214

Gdańsk Aleja Grunwaldzka 303 E

Warszawa ul. Żeromskiego 55/67

(placówka Znajoma klinika)

tel: 570-040-055

tel : 58-558-81-39

tel: 570-400-665

tel: 799-361-002

www.dobradiagnostyka.com.pl

www.dobradiagnostyka.pl

www.hydrodekompresja.pl

Rejestracja na badanie

W razie utrudnienia połączenia telefonicznego z naszą rejestracją (570-040-055), zachęcamy do komunikacji poprzez email.
Prosimy o wysłanie wiadomości na adres: dobradiagnostyka@gmail.com.

W wiadomości prosimy o podanie:

Na wiadomości odpowiadamy bardzo sprawnie - telefonicznie/mailowo
Pozdrawiamy Dobra Diagnostyka